ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.net new!
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
.info new!
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
مبلغ62,000 تومان
1 سال
.ir new!
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,800 تومان
1 سال
.com new!
مبلغ129,000 تومان
1 سال
مبلغ129,000 تومان
1 سال
مبلغ135,000 تومان
1 سال
.biz new!
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
.club new!
مبلغ15,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
مبلغ69,000 تومان
1 سال
.ws new!
مبلغ103,000 تومان
1 سال
مبلغ149,000 تومان
1 سال
مبلغ149,000 تومان
1 سال
.name new!
مبلغ53,900 تومان
1 سال
مبلغ53,900 تومان
1 سال
مبلغ53,900 تومان
1 سال
.asia new!
مبلغ64,000 تومان
1 سال
مبلغ64,000 تومان
1 سال
مبلغ64,000 تومان
1 سال
.tel new!
مبلغ79,000 تومان
1 سال
مبلغ79,000 تومان
1 سال
مبلغ79,000 تومان
1 سال
.co.ir hot!
مبلغ4,800 تومان
1 سال
مبلغ4,000 تومان
1 سال
مبلغ4,000 تومان
1 سال
.org
مبلغ173,500 تومان
1 سال
مبلغ168,500 تومان
1 سال
مبلغ168,500 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains